Müzikal Teori Dersleri


Müzikal Teori Dersleri

  • ŞAN, SONARİTE, ARTİKÜLASYON

Şan eğitiminin amacı diyafram, akciğer, sinüs boşlukları, ağız boşluğu, karın boşluğu gibi günlük hayatta bilinçli kullanmadığımız vücut bölümlerini kullanarak ses tellerini eğitme çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde sesimizi ve konuşmalarımızı daha bilinçli tonlamayı ve yine daha bilinçli ifade etmeyi öğreniriz.

  • MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA ve YAZMA

Müzik metot olarak ele alındığında; Avrupa ekolleri tarafından geliştirilen altyapının mevcut şartları altında dünyanın yegane müzik teorisi sistematiği olduğunu söylemek mümkündür. Pore üzerine yazılan, notalar, esler ve artikülasyon işaretlerini kapsayan sisteme müzikal yazma denir. Yani müziğin alfabesi notalardır. Evet de profesyonel olmasa da müziği okuyabilmek için bu yazılan notaları deşifre edebiliyor olman gerekir. Müzikal yazmanın tersi olan bu duruma da müziksel okuma denir. Müziksel işitme ise herhangi bir yazılı kaynağı bakılmaksızın çalan sesin veya seslerin ne olduğunu anlamak durumudur. Elbette bu notaları tam olarak hangi oktavda yer aldığını ve hangi nota olduğunu söylemek uzmanlık gerektirir. Uzun yıllar çalışmaları halinde dahi pek çok insan bunu yapamayabilmektedir. Lakin müziksel işitme üniversitelere ve güzel sanatlar liselerine girişte birinci aşamada geçilmesi gereken ilk sınavdır. Bu nedenle öğrencilerin müziksel işitme yetilerinin mümkün olduğunca üst seviyede olması, onlara verilen notaları tekrar edebiliyor olması gereklidir. Bunu yapabilmek için ise Elbette müziksel işitme, okuma ve yazma bursa alınması gerekir.

  • NOTA

Notaların Porte Üzerindeki Yerleri ve Notaların Değerleri

Temel Müzik Terimleri

Aksan İşaretleri ve Dönüş İşaretleri

Alterasyon İşaretleri (Bemol-Diyez-Bekar)

Müzikte Zaman Kavramı (Usuller)

Gamlar, Aralıklar, Majör ve Minör Akor Kuruluşları ve Teorileri

  • BONA

Notaların vuruşlarına ve isimlerine uygun olarak, belli bir tempoda ve melodisiz bir sesle (konuşma ses tonu) okunmasına bona denir. Bona, genellikle bir eser okunmadan ya da çalınmadan önce uygulanan bir egzersiz türüdür.

  • BİLGİSAYAR İLE NOTASYON

Bigisayarda nota yazım teknikleri. Bilgisayar destekli nota yazımı.

  • ARMONİ

Armoni, kelime anlamı itibariyle “uyum” anlamına gelmektedir. Müzikte melodi olarak tanımladığımız ahengi ortaya çıkaran kurallarsa armoni kurallarıdır. Bir başka anlatımla, bir nota grubunun esgi haline gelebilmesi için belli armonik yapılar içerisinde türemiş olması gerekir. Yeterince Armoni Dersleri almış bir müzisyen işittiği herhangi bir melodiyi kolayca analiz edebilir ve notaya dökebilir.

  • SOLFEJ

Solfej derslerini müzikal dikte, ritmik dikte, müzikal deşifre ve bona olmak üzere 4 gruba ayırabiliriz Nota bilgisi ve kulak eğitimini de kaplayan solfej dersleri haftada 1 ders olarak düzenlenmiştir.

  • PROZODİ


  • KORO (TÜRK-BATI)


  • REPERTUVAR (TÜRK ve BATI MÜZİĞİ)